TRANSPORTATION
ถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี  0 กม.
MRT สถานีพระนั่งเกล้า 3.5 กม.
MRT สถานีไทรม้า   5.2 กม.
ท่าน้ำบางศรีเมือง   1.8 กม. 
ท่าน้ำนนท์  4.1 กม.

 

SHOPPING / MALL
Tesco Lotus ตลาด
 0.9 กม.
ตลาดบางศรีเมือง  1.3 กม.
Makro นครอินทร์ 4.1 กม.
ตลาดชาวสยาม   2.4 กม.
ตลาดนัดสิริมงคล  2.5 กม.
ตลาดนกฮูก  5.3 กม.
Tesco Lotus นครอินทร์ 5.0 กม.
Central รัตนาธิเบศร์ 5.5 กม.
Big C แยกติวานนท์ 6.1 กม.
The Walk ราชพฤกษ์  6.3 กม.

 

SCHOOL / CAMPUS
รร.เตรียมอุดมศึกษา นนทบุรี  4.5 กม.
รร.ร่วมฤดี ราชพฤกษ์  5.0 กม.
รร.เด่นหล้า พระราม 5  9.0 กม.
รร.สตรีนนทบุรี  7.9 กม.
วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการนนทบุรี 
3.4 กม.

 

HOSPITAL
รพ.พระนั่งเกล้า 2.7 กม.
รพ.บางกรวย 2   6.2 กม.
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  11.3 กม.
รพ.สัตว์เมืองนนท์  12.9 กม.
รพ.บางใหญ่  13.4 กม.