ธนาสิริ บ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร บ้านโครงการใหม่

Registration Form

Login Detail

Email / อีเมล์* :
Password / รหัสผ่าน* :
Confirmed Password /ยืนยันรหัสผ่าน* :

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

คำนำหน้า (Salutation)* :
ชื่อ (Name)* :
นามสกุล (Surname)* :
รูปของคุณ (Profile Image)* :
** รองรับไฟล์นามสกุล .GIF,.JPG,.PNG,.BMP ขนาดไม่เกิน 1MB.**

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Present Address)

เลขที่ (No.) :
หมู่บ้าน (Village) :
ซอย (Soi) :
ถนน (Road) :
ตำบล/แขวง (Subdistrict) :
อำเภอ/เขต (District) :
จังหวัด (Province) :
รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :
เบอร์โทรศัพท์ (Home Phone no.) :
เบอร์มือถือ (Mobile Phone no.)* :

ที่อยู่ที่ทำงาน (Company Address)

เลขที่ (No.) :
อาคาร (Building) :
ถนน (Road) :
ตำบล/แขวง (Subdistrict) :
อำเภอ/เขต (District) :
จังหวัด (Province) :
รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :
เบอร์โทรศัพท์ (Office phone no.)* :
เบอร์โทรสาร (Fax no.) :

ข้อมูลครอบครัว (Family Details)

วันเดือนปีเกิด (Birthdate)* :
อาชีพ (Occupation)* :
สถานภาพ (Marital Status)* :
จำนวนบุตร (No. of children)* :
สมาชิกใน ครอบครัว (No. of family members)* :
รายได้ส่วนตัว (Personal Income)* :
รายได้ครอบครัว (Family Income)* :

ประวัติการศึกษา (Education)*


ลักษณะที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน (Current house)*


ท่านมีแนวโน้มในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือไม่? (Do you plan to buy a new house?)*

ท่านจะผ่อนบ้าน ท่านต้องการชำระเงินผ่อนเดือนละเท่าไหร่? (If you want installment payment, how much you want to pay every month ?)*


ยอดเงินออมของท่านในการซื้อบ้านหลังใหม่ (Money saving)* :

ข้อมูลความสนใจ (Interests)

ท่านรู้จักธนาสิริจากสื่อใด? (How do you know about Thanasiri ?)* :หนังสือพิมพ์ที่ท่านอ่านประจำได้แก่ (Frequency reading newspaper)* :
ประเภทที่อยู่อาศัยที่ท่านกำลังมองหา (What type of house are you looking for ?)* :Location /ทำเลที่ท่านสนใจ* :
งบประมาณ (House Price)* :โครงการที่ท่านสนใจ (Interested project)* :
ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านของท่าน (What is the most important to you to buy a new house?)* :
ขนาดที่ดินที่คุณต้องการ (Land sizes)* :

จำนวนห้องนอน, ห้องน้ำ และที่จอดรถ ที่ท่านต้องการ (Number of bedrooms,bathrooms and parking lots)
ห้องนอน (Bedroom)* :
ห้องน้ำ (Bathroom)* :
ที่จอดรถ (Parking lot)* :
ห้องพักผ่อนด้านล่าง (Living room)* :
ห้องพิเศษที่ต้องการให้มีภายในบ้าน (Extra room)* :ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)

งานอดิเรก (Hobby)* :

กีฬาที่ชื่นชอบ (Sport)* :
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ (Tourist attraction)* :
แนวดนตรีที่ท่านชื่นชอบ (Music style)* :


ท่านต้องการรับข่าวสารจากธนาสิริผ่านทาง (How do you prefer to receive Thanasiri news?)* :


ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของทางธนาสิริ (Do you want to join Thanasiri events?)* :
ประเภทสมาชิก (Type of member)* :