บทความทั้งหมด

สุขล้นใจ ในสวนสวย

ความสุขของคนเรานั้นมีไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน การได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศสดชื่น บรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น สามารถผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวายนอกบ้านได้นั้น การมีบ้านและสวนสวยจึงเปรียบเสมือนเป้นหัวใจที่คอยเติมเต็มคำว่า “ชีวิต” ซึ่งก่อให้เกิดคำว่า “ความสุข” ของทุกคนในบ้านตามมา วันนี้ทางทีม Thana iD ก็มีข้อมูลน่ารู้ที่จะช่วยให้การสร้างสรรค์สวนสวยๆในบ้านด้วยหลักง่ายๆ มาฝากกัน

สมดุลระหว่างธรรมชาติและการอยู่อาศัย

“ธรรมชาติ” แหล่งกำเนิดของมนุษย์และสรรพชีวิต เกี่ยวข้องกับเราทุกคนในทุกๆแง่มุมของการดำรงชีวิต หลากหลายเหตุผลซึ่งความอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ทำงาน ตลอดจนการพักผ่อน ชวนให้นึกถึงการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของชีวิตความสงบของธรรมชาติทำให้เกิดความผ่อนคลาย ได้มีเวลาเรียนรู้ตัวเอง มีอิสระทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ