ตำแหน่งงาน : วิศวกรประมาณราคาอาวุโส,หัวหน้างานประมาณราคา (Senior Estimate Engineer,Estimat Supervisor)

ระดับตำแหน่งงาน :  Operations Level

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
บริหารจัดการงานด้านการถอดแบบ,ประมาณราคา,คำนวณและวิเคราะห์ทุนการก่อสร้าง, จัดทำ BOQ , สรรหาผู้รับเหมา, ประสานงานหน้างาน, ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง และตรวจปริมาณงานก่อสร้างของงวดงาน เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย, หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง,บริหารการก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์ในงานประมาณราคา ในธุรกิจก่อสร้าง,อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด หรือทาวน์โฮม อย่างน้อย 5 ปี และอยู่ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการถอดแบบประมาณราคา, การทำ BOQ และวิเคราะห์ต้้นทุนการก่อสร้าง
5. บุคลิกดีมีทักษะการสื่อสารที่ดี , มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานมืออาชีพ และมีทักษะความเป็นผู้นำ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และในงานก่อสร้างได้้เป็นอย่างดี
7. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(ปิ่นเกล้า)

สวัสดิการ :
รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริเราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงานพรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
2. ค่าทันตกรรม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
9.กระเช้าเยี่ยมไข้
10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
11.ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
12. โบนัสประจำปี
13.ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
14.ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
15.รางวัลอายุงานดีเด่น
16.การฝึกอบรมและสัมมนา
17.วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น

หากคุณกำลังมองหาอนาคตที่มั่นคงและก้าวหน้าขอเชิญคุณเข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา “ธนาสิริ”

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel: 02-886-4888 , 02-016-8700 กด 4
Mobile : 087-510-0550
Fax: 0-2886-4878
Line : add จากเบอร์ 0875100550
E mail : jobs@thanasiri.com
Website : www.thanasiri.com
Facebook : www.facebook.com/tsmilefamily
ลงทะเบียนสมัครงานได ้ที่ : https://goo.gl/8Bbyyh