ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส(งานวางแผนและวิเคราะห์การตลาด) Senior Marketing Officer

ระดับตำแหน่งงาน : Operations Level

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนงานการตลาดทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายด้านยอดเยี่ยมชมโครงการ ยอดจอง และยอดโอน
2. จัดทำงบประมาณการตลาดให้สอดคล้องตามแผนงาน
3. ดำเนินกิจกรรมการตลาดโครงการให้สอดคล้องตามแผนงานการตลาด แผนงานขาย และแผนงานก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
4. ประสานงานด้านการสื่อสารการตลาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก (Agency) เพื่อสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับแผนงานและสินค้าของบริษัท เช่น ข้อได้เปรียบสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เป็นต้น
5. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและคู่แข่ง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุง พัฒนางานการตลาดให้แข่งขันในตลาดได้ และใช้เป็นข้อมูลนำเสนอในเวทีประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำข้อมูลและรายงานด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานการตลาด ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่3 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด , การวิเคราะห์คู่แข่ง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่างและนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี
6. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
7. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(ปิ่นเกล้า)และโครงการย่านนนทบุรี

สวัสดิการ :
รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริเราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงานพรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
2. ค่าทันตกรรม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
9.กระเช้าเยี่ยมไข้
10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
11.ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
12. โบนัสประจำปี
13.ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
14.ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
15.รางวัลอายุงานดีเด่น
16.การฝึกอบรมและสัมมนา
17.วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น

หากคุณกำลังมองหาอนาคตที่มั่นคงและก้าวหน้าขอเชิญคุณเข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา “ธนาสิริ”

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel: 02-886-4888 , 02-016-8700 กด 4
Mobile : 087-510-0550
Fax: 0-2886-4878
Line : add จากเบอร์ 0875100550
E mail : jobs@thanasiri.com
Website : www.thanasiri.com
Facebook :www.facebook.com/tsmilefamily