งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2565

งบการเงินประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 1,134 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 1,059 KB  

งบการเงินประจำปี 2564

งบการเงินประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 893 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 102 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 165 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 158 KB  

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 232 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 196 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 190 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 182 KB  

งบการเงินประจำปี 2562

งบการเงินประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 209 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 163 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 158 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 152 KB  

งบการเงินประจำปี 2561

งบการเงินประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 221 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 199 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 140 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 135 KB  

งบการเงินประจำปี 2560

งบการเงินประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 196 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 136 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 133 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 128 KB  

งบการเงินประจำปี 2559

งบการเงินประจำปี 2559 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 184KB