ABOUT THANASIRI

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวโดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัดในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น โซนภาคใต้และภาคอีสาน ภายใต้แบรนด์ "ธนาซิโอ" "ธนาวิลเลจ" "ธนาฮาบิแทต" “ธนาคลัสเตอร์” “ธนาเรสซิเดนท์” และ สิริ วิลเลจ” สำหรับโครงการในส่วนภูมิภาค โดยแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุม

VISION

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้า ในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ ธนาสิริ

MISSION

- พัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

- เน้นการพัฒนาโครงการที่มีขนาดปานกลาง เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่น และความเป็นส่วนตัว

- ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้สอยอย่างลงตัว รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน สวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต

- เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา, ทำเลที่ตั้งของโครงการ, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การให้บริการ และภาพลักษณ์โครงการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม