ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

ธนาสิริ เราดูแล ทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย
พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร

เรามีบริการที่ครอบคลุม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย สำหรับคนทุกๆ วัย
เราดูแลและบริการเจ้าของบ้านทั้งอยู่ในประกันและไม่อยู่ในประกัน แบบ One Stop Service ครบวงจร จบครบทุกการดูแลในที่เดียว ผ่านทาง Thana Care Living Solution และบริการจาก Home Smile
เรามีบริการที่ครอบคลุม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย สำหรับคนทุกๆ วัย เราดูแลและบริการเจ้าของบ้านทั้งอยู่ในประกันและไม่อยู่ในประกัน แบบ One Stop Service ครบวงจร จบครบทุกการดูแลในที่เดียว ผ่านทาง Thana Care Living Solution และบริการจาก Home Smile

THANA CARE แคร์คุณ 7 วัน 24 ชั่วโมง
ในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย

คลิกทุกความต้องการบนมือถือ ผ่านโลกออนไลน์ ( LINE OA ) ภายใต้ชื่อ Thana Care
ในทุกรูปแบบบริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเจ้าของบ้านในทุกมิติ
ตามแนวคิด “ ธนาสิริ เราดูแล ” ทุกช่วงเวลาการอยู่อาศัย จะมีเราอยู่เคียงข้าง
สำหรับการให้บริการดังกล่าว ครอบคลุมทุกบริการ
สำหรับการให้บริการดังกล่าว
ครอบคลุมทุกบริการ
แจ้งเตือน
รับจดหมาย , พัสดุ
แจ้งเตือน
ค่าบริการสาธารณะ
แจ้งซ่อมต่างๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง
แชทกับเจ้าหน้าที่
จากธนาสิริ
การจองบริการฟิตเนส
ภายในโครงการ
รวมถึงในกรณีที่ท่านเจ้าของบ้านอยากได้ที่ปรึกษา
หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับบ้านให้นึกถึง Thana Care
เราต้องการตอบโจทย์ลูกบ้านที่มีความสนใจ
ในการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ตอกย้ำงานบริการที่เข้าใจในทุกมิติการอยู่อาศัย

กับบริการจาก Home Smile
คิดต่อเติม เพิ่มคุณค่าการอยู่อาศัย
นึกถึง Home Smile รู้ใจบ้าน รู้ใจคุณ

บริการจากธนาสิริ
เราต้องการตอบโจทย์เจ้าของบ้านที่มีความสนใจในการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ตอกย้ำงานบริการที่เข้าใจในทุกมิติการอยู่อาศัยกับบริการจาก Home Smile เคียงข้างทุกงานบริการ