ธนาสิริ Thanasiri
 • ค้นหา
 • เมนู
 • ค้นหา
 • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

เกี่ยวกับ ธนาสิริ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน เพื่อขายประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัด ในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น โซนภาคใต้และภาคอีสาน ภายใต้แบรนด์ ธนาซิโอ , ธนาวิลเลจ , ธนาฮาบิแทต , ธนาคลัสเตอร์ , ธนาเรสซิเดนท์ , สิริ วิลเลจ และอนาบูกิ ธนาฮาบิแทต โดยแต่ละแบรนด์จะมี เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม

ประเภทโครงการของธนาสิริ

 • บ้านเดี่ยว
  Singlehome
 • บ้านแฝด
  Semihome
 • ทาวน์โฮม
  Townhome

ธนาสิริ ... เราร่วมสร้างสังคม
ที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวะชีวิตอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวคิด 3E Thanasiri Well-Being Model

ธนาสิริ เราดูแล

ธนาสิริ เราดูแล เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
คุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย ไว้ใจได้
เชื่อมโยงแนวคิดความยั่งยืนในการอยู่อาศัย
 • ดูแล ความปลอดภัย
  Safe & Security Management
 • ดูแล สิ่งอำนวยความสะดวก
  Comfortably Management
 • ดูแล ความคุ้มค่า
  Affordably Management
 • ดูแล ความน่าอยู่
  Livably Management
 • ดูแล สังคมสิ่งแวดล้อม
  Envisociety Management
เมื่อลูกค้าซื้อบ้านไปแล้ว ไม่ได้จบแค่นั้น
เราอยากดูแลต่อเนื่อง
มีบริการที่ครอบคลุม ให้เป็นแบบ One Stop Service
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับการอยู่อาศัย สำหรับคนทุกๆ วัย
สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA)