ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน
เพื่อขายประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัด ในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
SET : THANA
ราคาล่าสุด (บาท)
1.83
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-1.08%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.82 - 1.85
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566
สินทรัพย์รวม
1,124.73
หน่วย : ล้านบาท
ยอดขาย
529.79
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
339.15
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
39.82
หน่วย : ล้านบาท
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
01
มกราคม
2566
ตัวอย่างข้อความ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เวลา : 09:30 น.
รายงานประจำปี
ปี 2565
รายงานประจำปีปี 2565
แบบฟอร์ม 56-1
ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2565
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2565
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด