ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวนทั้งหมด 9 ฉบับ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับลูกค้าในการติดต่อกับบริษัท)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่บริษัท&CCTV)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับคู่ค้า)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับกรรมการ)
แบบฟอร์มยินยอม เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ