ABOUT THANASIRI

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน เพื่อขายประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัดในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น โซนภาคใต้และภาคอีสาน ภายใต้แบรนด์ "ธนาซิโอ" "ธนาวิลเลจ" "ธนาฮาบิแทต" “ธนาคลัสเตอร์” “ธนาเรสซิเดนท์” “สิริ วิลเลจ” และ “อนาบูกิ ธนาฮาบิแทต” โดยแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม

VISION

ธนาสิริ...เราร่วมสร้างสังคม

ที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวะชีวิตอย่างยั่งยืน

MISSION

มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total Living Solution

- พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง

ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว

- นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการ

ของการอยู่อาศัย

- ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 


ดูข้อมูลเพิ่มเติม