ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร
อ่านแล้ว
623
อัพโหลด
26 ม.ค. 2567
แชร์
บทความ

หมากสำคัญในเกมกระดานอสังหาริมทรัพย์

  • อัพโหลด 26 ม.ค. 2567
  • อ่านแล้ว 623
หากเกมกระดานอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้เป็นเพียงเกมที่ผู้เล่นฟาดฟันกันเพื่อเอาชนะคะคาน แต่ช่วยกันเดินหมากอย่างใส่ใจให้กลายเป็นเกมกระดานสุดสร้างสรรค์ เชื่อว่าเกมนี้จะช่วยผลักดันให้ผู้เล่นและผู้ร่วมทุกคนก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้

เกมกระดานที่เอ่ยถึง เปรียบเปรยได้กับการแข่งขันบนโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างหาข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับธุรกิจของตัวเอง เพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่ขายของจนเกิดซัพพลายล้นกว่าดีมานด์ โดยมองข้ามการส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัย ทั้งที่เป็นหมากสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกมนี้การสร้างคุณค่าก่อนส่งมอบ เริ่มตั้งต้นตั้งแต่แนวคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยขมวดรวมแนวคิดด้วยการนำโมเดล Total Green Real Estate Development – Service มาบริหารจัดการในทุกกระบวนการ และครอบคลุมในทุกมิติ โดยคำนึงถึงประเด็นพื้นฐานสำคัญของ ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), Governance (ธรรมาภิบาล) ) แสดงให้เห็นถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน และยั่งยืนกระบวนการการจัดหาที่ดิน (Green Land Acquirement)  ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาพื้นที่สีเขียวของระบบนิเวศน์บนที่ดินผืนนั้นไว้ ยกตัวอย่าง การพัฒนาและออกแบบโครงการโดยยังคงอนุรักษ์ต้นไม้และธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ให้ผู้อยู่อาศัยได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เชิงกายภาพ แต่ให้เขาได้เป็นร่มเงา ออกซิเจน และอุณหภูมิที่ลดลง เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยไปด้วยกัน การพิจารณา และดูแลมิติทางสังคมที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง  

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายค่ายเริ่มส่งสัญญาณต่อแนวคิดการพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงความยั่งยืน (ESG) ในแนวทาง Green กันอย่างมากมาย เพราะการส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เป็นหมากสำคัญที่เป็นยิ่งกว่าข้อได้เปรียบที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะเอามางัดข้อกันอย่างจริงจังมากกว่าตามกระแส

และนี่แหละ... ที่จะทำให้กระดานอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเกมกระดานสุดสร้างสรรค์ เพราะการมีผู้ที่เล่นที่ใส่ใจใน Green Development นอกจากเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแล้ว ยังเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่สังคมน่าอยู่ โลกน่าอยู่ 


ธนาสิริ ... เราดูแล