ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร
อ่านแล้ว
941
อัพโหลด
01 ก.พ. 2567
แชร์
บทความ

ออกแบบบ้าน คิดให้ครบ .. น่าอยู่ยั่งยืน

  • อัพโหลด 01 ก.พ. 2567
  • อ่านแล้ว 941
หลักคิดของการออกแบบบ้านบน “ความน่าอยู่” สู่ความยั่งยืนนั้น เป็นการนำ Green Design หนึ่งในโมเดล Total Green Real Estate Development-Service มาเป็นตัวกำกับให้การออกแบบมีความแตกต่าง และกลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ โดยมองการออกแบบเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทุกวัย ที่ไม่ใช่แค่เพียง รูปแบบ และประโยชน์ของการใช้งาน (Form and Function) แต่ยังเพิ่มเติมประสบการณ์จริงของผู้อยู่อาศัย (Experiencing) เข้าไปด้วย ทำให้การออกแบบมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นขณะที่ความเข้าใจโดยทั่วไป มองว่า Green Design เป็นเพียงการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยมี Sustainable Design เป็นร่มคันใหญ่ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีกรอบ และกฎเกณฑ์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไปในทิศทางเดียวกัน แต่นัยความหมายที่แฝงอยู่ของ Green Design นั้น นอกเหนือจากหลักการออกแบบตามมาตรฐานสากลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม แข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับคนทุกวัยแล้ว ยังเต็มไปด้วยความใส่ใจที่ได้มาจากประสบการณ์การอยู่อาศัยจริงนำมาสู่การออกแบบ Green Design ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย (Living Solutions) ตัวช่วยในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนทุกวัย โดยหลักในการออกแบบที่ส่งผ่านจากประสบการณ์การอยู่อาศัยจริงนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงเจ้าของบ้าน    : เราต้องมีความเข้าใจผู้อยู่อาศัย และเรียนรู้การออกแบบการใช้งานที่คิดเผื่อผู้อยู่อาศัยให้ครบรอบด้าน สร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัยจริง มากกว่าแค่ส่งมอบความสวยงามของบ้านความปลอดภัย   : คำนึงถึงทุกจุดเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการใช้ชีวิต มุ่งเน้นการออกแบบให้เหมาะสมกับคนทุกวัยการดูแลรักษา    : การเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ทุกปัจจัยในงานออกแบบ สวยงาม แข็งแรง อยู่สบาย และดูแลง่าย สามารถใช้งานโดยไม่เป็นภาระกับเจ้าของบ้านในภายหลังโดยประสบการณ์จากคำบอกเล่าของเจ้าของบ้านที่เกิดขึ้น ตอบโจทย์การออกแบบบ้านที่เป็นมากกว่า Green Design คือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมาให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างบ้านที่เป็นมิตร บ้านที่สามารถปลอบประโลมผู้อยู่อาศัยในทุกวัยได้ เท่ากับว่าเราได้ส่งมอบ “ความน่าอยู่” ให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง