ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร
อ่านแล้ว
767
อัพโหลด
14 ธ.ค. 2566
แชร์
บทความ

GREEN ในธุรกิจอสังหาฯ เพิ่มต้นทุน หรือสร้างความยั่งยืนกันแน่!!???

  • อัพโหลด 14 ธ.ค. 2566
  • อ่านแล้ว 767
ความยั่งยืนในโลกธุรกิจ ไม่ได้ดีดนิ้วแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างที่คิด เราต้องใส่ส่วนผสมพิเศษที่เรียกว่า Green Business หรือ Green ลงไปเขย่าก่อน เพื่อจะได้ผลผลิตที่มีความกลมกล่อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หลายธุรกิจที่ต้องการก้าวสู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล หรือ ใจความสำคัญของธุรกิจนั้นคืออะไร สิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรต้องตระหนักมากกว่านั้น คือ การสร้าง Mindset ให้คนในองค์กรเรียนรู้ เข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตาม เพราะพวกเขาคือผู้เล่นสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างแท้จริงไปกับองค์กร
              


อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัว หากต้องการความยั่งยืนในระยะยาว ควรนำ
Green เข้ามาในทุกกระบวนการทำงานแบบ Total Green Real Estate Development - Service ตั้งแต่แนวคิด - จัดหาที่ดิน - ออกแบบ - นำเสนอลูกค้า - ก่อสร้าง - ส่งมอบ - เข้าอยู่อาศัย และต้องตระหนักด้วยว่าผลสัมฤทธิ์จะเห็นผลได้ในระยะยาว เหตุเพราะผลระยะสั้นที่ได้อาจยังไม่ชัดเจน


ถึงแม้ในช่วงแรกต้นทุนสูงอยู่บ้างเล็กน้อย เนื่องจากต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายปกติที่เคยทำ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านแบรนด์ยั่งยืน แต่ที่มากกว่าคือระยะเวลาเรียนรู้ให้คนในองค์กรเข้าใจในสิ่งที่ทำ เกิด Mindset รับรู้ว่าเรื่อง Green นี่แหละ เป็นตัวช่วยสร้างคุณค่างานของพวกเขา และหากมองไปลึกถึงผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการ ซึ่งสุดท้ายปลายทางจะพบโดยชัดเจนว่าเป็นการช่วยลดต้นทุน และสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว
           
Green ในบริบทของแต่ละธุรกิจ มีความเหมือน และแตกต่างกันไปบ้าง แต่หากมีการวางกรอบการทำงานที่ชัดเจนจากภาคธุรกิจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อนำไปสร้างนโยบายระยะยาวที่จะผสานเข้าไปในกระบวนการทำงาน และมีความต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็น Green Mindset ของคนในองค์กรขยายไปสู่ผู้คนรอบๆ ข้าง สู่สังคมในวงกว้างได้ต่อไป

           
ความยั่งยืนในโลกธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังหมายรวมไปถึงสังคมที่ธุรกิจดำเนินอยู่ ตั้งแต่ผู้คนในองค์กร ผู้คนและสังคมโดยรอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทของธุรกิจทุกระนาบ เพราะในยุคที่ผู้บริโภคมีพลัง และฉลาดเลือก การตัดสินใจซื้อตามป้ายที่ติดว่าเราเป็นแบรนด์รักษ์โลก และมุ่งมั่นใน
Green Business ควบคู่กันไป ผู้บริโภคไม่เชื่อง่ายๆ หรอกครับ นอกจากแบรนด์เราจะสามารถอธิบายได้ว่ามีกระบวนการผลิต การบริการนั้น มีการลงทุนในเรื่อง Green มากน้อยแค่ไหน และต้องทำต่อเนื่องให้คนจดจำได้ เขาก็จะสามารถรับรู้ และพร้อมจ่าย แม้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นมาบ้าง

           

.. กับคำถามที่ว่า GREEN ในธุรกิจอสังหาฯ เพิ่มต้นทุน หรือสร้างความยั่งยืนกันแน่!!??? ซึ่งจากเรื่องราวข้างต้น สามารถสะท้อนคำตอบในใจของผู้ประกอบการในโลกธุรกิจนี้ได้โดยชัดเจน