ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

คําอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์


ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำไตรมาส ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 4 / 2565 1,343 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 3 / 2565 1,137 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2 / 2565 1,534 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 1 / 2565 133 KB  
ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2564 133 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2563 110 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2562 111 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2561 107 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2560 130 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2559 169 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2558 131 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2557 84 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2556 99 KB  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2555 151 KB  
หมายเหตุ : คุณจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF