ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2566

งบการเงินประจำปี 2566 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 865 KB  

งบการเงินประจำปี 2565

งบการเงินประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 2,535 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 377 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 1,134 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 1,059 KB  

งบการเงินประจำปี 2564

งบการเงินประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 893 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 102 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 165 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 158 KB  

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 232 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 196 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 190 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 182 KB  

งบการเงินประจำปี 2562

งบการเงินประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 209 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 163 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 158 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 152 KB  

งบการเงินประจำปี 2561

งบการเงินประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ หมายเหตุ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 221 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 199 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 140 KB  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 135 KB