ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านที่อยู่ในเครือของธนาสิริ กร๊ปอัพเดตสไตล์ต่างๆ ได้ที่นี่

Current Projects /โครงการบ้านปัจจุบัน

  • THANASIRI

  • THE CLUSTER VILLE4

  • PRIME PLACE

  • THANA VILLAGE

  • THANA HABITAT

  • THANA SIO

  • SIRI VILLAGE