ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม (Site Engineer)

ระดับตำแหน่งงาน : Operations Level

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลและควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมา และคนงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และการการฏิบัติงานหน้าโครงการให้ได้เกณฑ์มาตรฐานบริษัทฯ
2. ตรวจสอบงานก่อสร้าง มาตรฐานงานโครงสร้าง งานระบบ และงานสถาปัตย์ รวมถึงผู้รับเหมา และทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ตรวจสอบและอ่านแบบ จัดทำ Payment
4. ตรวจสอบรายละเอียดการทำงานระหว่างผู้รับเหมา คนงาน รวมถึงรายละเอียดต่างๆภายในโครงการ และจัดการบันทึกเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อรายงานกับผู้จัดการโครงการ
5. มีส่วนร่วมกับทีมในการทำงานของแต่ละโครงการ
6. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายใน เช่น การร่วมตรวจรับสินค้า ฯลฯ
8. ตรวจรับ และส่งมอบบ้านกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
9. สอนงาน/ถ่ายทอดวิธีการทำงาน และจัดทำรายงานเบื้องต้น

คุณสมบัติ :
1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง โยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
4. บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำและรักงานบริการ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
7.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการย่านนนทบุรี

สวัสดิการ :
รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริเราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงานพรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
2. ค่าทันตกรรม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
9.กระเช้าเยี่ยมไข้
10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
11.ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
12. โบนัสประจำปี
13.ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
14.ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
15.รางวัลอายุงานดีเด่น
16.การฝึกอบรมและสัมมนา
17.วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น

หากคุณกำลังมองหาอนาคตที่มั่นคงและก้าวหน้าขอเชิญคุณเข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา “ธนาสิริ”

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel: 02-886-4888 , 02-016-8700 กด 4
Mobile : 087-510-0550
Fax: 0-2886-4878
Line : add จากเบอร์ 0875100550
E mail : jobs@thanasiri.com
Website : www.thanasiri.com
Facebook :www.facebook.com/tsmilefamily